رزومه
رزومه
خانه > رزومه

رزومه

دانلود فایل کامل رزومه

ISO 14001 : 2015


گواهینامه ایزو : ISO 14001 : 2015

جزئیات بیشتر

ISO 9001 : 2015


گواهینامه ایزو: ISO 9001:2015

جزئیات بیشتر

ISO 45001 : 2018


گواهینامه ایزو : ISO 45001 : 2018

جزئیات بیشتر

ROOSTA CALIBRATION LAB


گواهینامه کالیبراسیون : ROOSTA CALIBRATION LAB

جزئیات بیشتر

Integrated Management System (IMS)


گواهینامه : Integrated Management System (IMS)

جزئیات بیشتر

شرح فعالیت ها


توان مندی های اجرایی شرکت فنی و مهندسی ساختمانی و صنعتی فرجام سازه

جزئیات بیشتر