پروژه ها
پروژه ها
خانه > پروژه ها

آخرین پروژه ها

پروژه ۲۰ واحد سوله کارگاهی گرمسار به وزن ۲۰۰ تن


پروژه ۲۰ واحد سوله کارگاهی گرمسار به وزن ۲۰۰ تن

جزئیات بیشتر

مجتمع تجاری صنعتی کیش به وزن ۱۵۰ تن


مجتمع تجاری صنعتی کیش به وزن ۱۵۰ تن

جزئیات بیشتر

سوله منطقه ویژه اقتصادی دامغان


سوله واحد تراکتور سازی

جزئیات بیشتر

شرکت رباط صنعتی هیوا


جرثقیل سقفی ۵تن

جزئیات بیشتر

پروژه شرکت دارو سازی رویان دارو


پروژه ساخت سالن تولید - واحد اداری - واحد آب سازی - ساختمان موتور خانه مرکزی

جزئیات بیشتر

پروژه دانشگاه صنعتی دامغان


سوله ورزشی استخر

جزئیات بیشتر