پروژه هاپر برج سیلوی
پروژه ها
خانه > پروژه هاپر برج سیلوی

مجتمع تجاری صنعتی کیش به وزن ۱۵۰ تن

کارفرما شرکت پارت فوم جناب آقای فرامرز سعیدقادری