پروژه هاپر برج سیلوی
پروژه ها
خانه > پروژه هاپر برج سیلوی

شرکت رباط صنعتی هیوا

کارفرما : آقای مهندس صالحیان

وزن سازه : 10 تن.